ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดภาคเรียนประจำปี 2562

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันที่  14  พฤษภาคม  ๒๕๖2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ในวันและเวลาราชการ   โทรศัพท์  ๐๕๕-๙๑๒๕๓๒