ติดต่อ

ที่อยู่ :   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม หมู่ 9  ตำบล ศรีคีรีมาศ อำเภอ คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160

โทรศัพท์ :  055- 91 2531

โทรสาร : 055- 91 2531

E-mail : bjp2539@hotmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/mdwittaya

Youtube :  https://www.youtube.com/channel/UCIGMvazb_5n3olp0kZJBCeA/videos